วิธีเก็บรักษา ไตปลาแห้ง

🌻แช่แข็งในช่องฟรีซ จะอยู่ได้นานถึง 2 เดือน เวลาจะทานค่อยนำมาอุ่นค่ะ หอมอร่อยเหมือนเดิมค่ะ
🌻แช่ช่องธรรมดาที่ 4 องศา จะอยู่ได้นานประมาณ 3-4 สัปดาห์
🌻เปิดทานแล้วควรทานให้หมด ใน 7 วัน
🌻นอกตู้เย็น ได้ 1-3 วัน แล้วแต่อุณหภูมิภายนอก