เงื่อนไขการรับประกัน การคืนสินค้า และการคืนเงิน

1. ไม่รับประกันการคืนสินค้า ทุกกรณี
2. ไม่รับประกันการคืนเงิน ยกเว้น สินค้าแตกเสียหายระหว่างการขนส่งเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตามหากท่านมีข้อสงสัย หรือไม่พอใจในสินค้า โปรดติดต่อแอทมินของน้ำพริกแม่นัยที่ ไลน์แอทน้ำพริกแม่นัย @Namprikmaenai
“เพราะคุณคือ คนสำคัญที่สุด”